//Livechatoo.com END-code//

Cenník spracovanie prác

Prezrite si cenovú ponuku spracovanie jednotlivých typov prác. Ak ste nenašli typ práce, ktorý potrebujete spracovať, spadá do sekcie ostatné,
na cene sa bližšie dohodneme pri osobnej komunikácii po oznámení Vašich požiadaviek.

Cenník

V tabuľke nižšie nájdete cenovú ponuku pre jednotlivé typy prác.

Typ podkladov Cena za normostranu
Rigorózna prácaod 12.99 € / normostrana
Podklady pre referát, slohovú prácu, esej pod. (Stredná škola)od 4.99 € / normostrana
Podklady pre seminárnu prácu, maturitné prácu (Stredná škola) od 4.99 € / normostrana
Seminárna práca od 7.99 € / normostrana
Bakalárska práca od 8.99 € / normostrana
Diplomová práca od 9.99 € / normostrana
Dizertačné práceod 11.99 € / normostrana
MBA štúdiumod 12.99 € / normostrana
Semestrálne práceod 7.99 € / normostrana
Absolventská prácaod 5.99 € / normostrana
Esejod 5.99 € / normostrana
Korektúra slovenského jazykaod 3.99 € / normostrana
Referát (Vysoká škola)od 7.99 € / normostrana
Referát (Stredná škola)od 4.99 € / normostrana
Ročníková prácaod 5.99 € / normostrana
Slohová prácaod 4.99 € / normostrana
Úvahaod 4.99 € / normostrana
Práca iného typu nespadajúce do tejto kategórie sú naceňovány po ďalšej dohovore s klientom.

Uvedené ceny platia pri štandardnom formáte, teda font Times New Roman, riadkovanie 1,5 riadku a veľkosť písma 12.
Štandardizovaná normostrana má rozsah v dĺžke 1 800 znakov (symboly a medzery), čo zodpovedá 30 riadkom so 60 znakoch alebo približne 250 slovám bežného textu.